Bohol Aerial Photographs

Bohol Photos high up. Bohol Aerial Photographs taken by Boris Herber

rice terasses bohol philippines
Bohol Aerial Photograph rice terasses Bohol philippines

Bohol Photos high up. Bohol Aerial Photographs

taken by Boris HerberSee More Aerial Photos here